Suomen Selkäkirurgiyhdistys ry on selkäkirurgian parissa toimivien erikoislääkärien yhteistyöfoorumi, jonka tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti "ylläpitää ja edistää selkäkirurgian erityisosaamista Suomessa sekä yhdistää alalla toimivia erikoislääkäreitä".

Yhdistys pyrkii edistämään selkäkirurgista koulutusta ja pätevöitymistä Suomessa. Lisäksi yhdistyksen pyrkimyksenä on hankkia ja levittää tieteellisesti tutkittua tietoa selkäkirurgiasta. Tässä tarkoituksessa yhdistys järjestää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia, osallistuu alan koulutus- ja tutkimustoimintaan sekä käyttää muita yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviä menettelytapoja."

Minkä parissa toimimme?

Toimimme laajasti koko selkärangan alueella, selkäortopedit ja neurokirurgit. Alla animaatio joka havainnollistaa lannerangan luudutusleikkauksen kulun pääpiirteittäin.

Lannerangan luudutusleikkaus (Animed Oy)