Apurahat

Suomen selkäkirurgiyhdistys päätti 23.11.2022 vuosikokouksessaan uusista apurahaperusteista. Yhdistys jakaa jäsenilleen hakemuksesta apurahoja koti- tai ulkomaille suuntautuvien klinikkavierailujen ja tieteellisen työn aiheuttamien kustannusten osittaiseksi kattamiseksi. Apurahan lopullinen suuruus määräytyy klinikkavierailun kohteen ja pituuden tai tieteellisen työn laajuuden perusteella. Yhdistys voi jakaa vuosittain neljä 1000 €:n suuruista apurahaa vähintään kaksi viikkoa kestäviä klinikkavierailuja varten kriteerit täyttävien hakemusten perusteella. Tieteellistä työtä varten yhdistys voi jakaa vuosittain yhden 1000 €:n apurahan selkäkirurgista tutkimusta varten. Apurahaperusteissa ja –myöntämisessä yhdistyksen hallitus voi käyttää perustelluissa tapauksissa omaa harkintavaltaansa.

Vapaamuotoisessa apurahahakemuksessa tulee käydä ilmi:

  • mihin keskukseen vierailu kohdistuu ja keskuksen ylilääkärin nimi
  • kenen tai minkä järjestön kanssa vierailu on sovittu
  • vierailun ajankohta ja kesto
  • perustelut vierailulle (vierailun tarkoitus ja tavoitteet)
  • vierailun kustannusarvio (esimerkiksi matkat, majoitus)
  • muu haettu tai myönnetty rahoitus
  • päiväys ja allekirjoitus

Hakemus osoitetaan yhdistyksen sihteerille ja se käsitellään seuraavassa yhdistyksen hallituksen kokouksessa. Apuraha voidaan maksaa vain toteutuneita kuluja ja kuitteja vastaan. Myönnetty apuraha velvoittaa kirjoittamaan matkakertomuksen, joka osoitetaan sihteerille matkan päätyttyä. Matkakertomus voidaan laatia esimerkiksi PPT tai Word muodossa. Kertomus voidaan julkaista yhdistyksen nettisivuilla. Mielellämme julkaisemme myös matkalla otettuja valokuvia.

 

Myönnetyt apurahat

26.3.2012 Juha Pesälä (OYS), AO Spine fellowship 1.10-9.11.2012, Wirbelsäulenzentrum Hirslanden Klinik St. Anna, Luzern, Sveitsi, 500€
16.3.2013 Marko Neva (TaYS), AO Spine fellowship 13.5.-5.7.2013, Guy’s Hospital, Department of Spinal Orthopedic Surgery, Lontoo, Iso-Britannia, 1000€
21.11.2013 Liisa Pekkanen (K-SKS), väitöskirjan loppuvaiheen kulut, 1000€
21.11.2013 Ville Puisto (Orton), klinikkavierailu National Center for Spinal Disorders, Budapest, Unkari, 1200€
7.5.2014 Janek Frantzén (TYKS), European Society for Biomaterials Conference 31.8.-4.9.2014, Manchester, Iso-Britannia, 750€
27.11.2014 Tuukka Porkka (TaYS), klinikkavierailu 8.11.-9.12.2014, Japanese Red Cross Hospital, Maebashi, Gunma, Japani, 1250€
16.11.2017 Johanna Syvänen (TYKS), klinikkavierailu 10-12/2017, Karolinska Sjukhuset, Tukholma, Ruotsi, 1000€
28.11.2018 Ilkka Saarenpää (TYKS), väitöskirjan loppuvaiheen kulut, 250€
9.5.2019 Anne Salonen (TaYS), klinikkavierailu 1.7.-28.7.2019, University Medical Center Utrecht (Cumhur Öner), Utrecht, Hollanti, 1000€
9.5.2019 Jarkko Halme (KYS), klinikkavierailu 1.-30.11.2019, New York Presbyterian Daniel and Jane Och Spine Hospital (Lawrence Lenke), New York, USA, 1000€
13.11.3019 Ilkka Saarenpää (TYKS), klinikkavierailu 8.-20.3.2020, Universitätsklinik Magdeburg (Jörg Franke), Magdeburg, Saksa, 500€
20.4.2021 Selkäkirurgian rekisterityöryhmä/Liisa Pekkanen. Rekisterityöryhmän kulujen kattamiseksi 2500€
17.11.2021 Heikki Mäntymäki, Klinikkavierailu 2.5. – 27.5.2022, AO Spine Fellowship, Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano, Italia, 750€.
23.11.2022 Leevi Toivoinen, Väitöskirjan loppuvaiheen kulut ja viimeistely, 1000€.
9.5.2023 Leevi Toivonen, Klinikkavierailu 17.9. – 13.10.2023, Ao Spine Fellowship. UMC Utrecht (Sander Mujs, Jorrit-Jan Verlaan), Utrecht, Hollanti, 750€. 
19.9.2023 Sini Karkkola, Klinikkavierailu 4.9.-14.12.2023 Uusi Lastensairaala, Helsinki, 1000€.