Apurahat

Suomen selkäkirurgiyhdistys päätti 23.11.2022 vuosikokouksessaan uusista apurahaperusteista. Yhdistys jakaa jäsenilleen hakemuksesta apurahoja koti- tai ulkomaille suuntautuvien klinikkavierailujen ja tieteellisen työn aiheuttamien kustannusten osittaiseksi kattamiseksi. Apurahan lopullinen suuruus määräytyy klinikkavierailun kohteen ja pituuden tai tieteellisen työn laajuuden perusteella. Yhdistys voi jakaa vuosittain neljä 1000 €:n suuruista apurahaa vähintään kaksi viikkoa kestäviä klinikkavierailuja varten kriteerit täyttävien hakemusten perusteella. Tieteellistä työtä varten yhdistys voi jakaa vuosittain yhden 1000 €:n apurahan selkäkirurgista tutkimusta varten. Apurahaperusteissa ja –myöntämisessä yhdistyksen hallitus voi käyttää perustelluissa tapauksissa omaa harkintavaltaansa.

Vapaamuotoisessa apurahahakemuksessa tulee käydä ilmi:

  • mihin keskukseen vierailu kohdistuu ja keskuksen ylilääkärin nimi
  • kenen tai minkä järjestön kanssa vierailu on sovittu
  • vierailun ajankohta ja kesto
  • perustelut vierailulle (vierailun tarkoitus ja tavoitteet)
  • vierailun kustannusarvio (esimerkiksi matkat, majoitus)
  • muu haettu tai myönnetty rahoitus
  • päiväys ja allekirjoitus

Hakemus osoitetaan yhdistyksen sihteerille ja se käsitellään seuraavassa yhdistyksen hallituksen kokouksessa. Apuraha voidaan maksaa vain toteutuneita kuluja ja kuitteja vastaan. Myönnetty apuraha velvoittaa kirjoittamaan matkakertomuksen, joka osoitetaan sihteerille matkan päätyttyä. Matkakertomus voidaan laatia esimerkiksi PPT tai Word muodossa. Kertomus voidaan julkaista yhdistyksen nettisivuilla. Mielellämme julkaisemme myös matkalla otettuja valokuvia.

 

Myönnetyt apurahat

13.11.2019 Ilkka Saarenpää
20.4.2021 Selkäkirurgian rekisterityöryhmä/Liisa Pekkanen. Rekisterityöryhmän kulujen kattamiseksi 2500€
17.11.2021 Heikki Mäntymäki, Klinikkavierailu 2.5. – 27.5.2022, AO Spine Fellowship, Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano, Italia, 750€. 
23.11.2022 Leevi Toivoinen, Väitöskirjan loppuvaiheen kulut ja viimeistely, 1000€. 
9.5.2023 Leevi Toivonen, Klinikkavierailu 17.9. – 13.10.2023, Ao Spine Fellowship. UMC Utrecht (Sander Mujs, Jorrit-Jan Verlaan), Utrecht, Hollanti, 750€.