Tule jäseneksi

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi kutsua Suomessa laillistetun ortopedian ja traumatologian tai neurokirurgian erikoislääkärin, joka on osoittanut kiinnostusta selkäkirurgiaan ja jota kaksi yhdistyksen jäsentä suosittelee. Jäsenyys astuu voimaan heti hallituksen päätöksen jälkeen.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä vuoden ensimmäisenä kalenteripäivänä sen jälkeen, kun hän on jättänyt kahtena vuonna jäsenmaksun maksamatta. Jäsen voidaan hallituksen ehdotuksesta erottaa yhdistyksestä, jos hän on syyllistynyt lakien tai hyvien tapojen vastaiseen tekoon tai on tehdystä huomautuksesta huolimatta toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä tai päätöksiä vastaan. Erottamispäätös voidaan tehdä vain vuosikokouksessa, jolloin suljetussa äänestyksessä on oltava 4/5 äänistä erottamispäätöksen puolesta.

Ulkomaiseksi kirjeenvaihtajajäsenekseen yhdistys voi valita henkilön, joka on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä erityisen ansiokkaasti. Ulkomaisen kirjeenvaihtajajäsenen hallitus voi kutsua kahden yhdistyksen jäsenen suosituksen perusteella. Ulkomaisella kirjeenvaihtajajäsenellä ei ole yhdistyksessä äänioikeutta.

Yhdistyksen varsinainen jäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää. Jäsen vapautetaan jäsenmaksusta 63 vuoden iässä tai jäsenen maksukyvyn vakavan heikkenemisen johdosta yhdistyksen hallitukselle lähetetyllä anomuksella. Ulkomainen kirjeenvaihtajajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

Jäsenhakemus

Erikoisala
Liittyminen
Kirjoita numero 7 kirjaimin: