Suomen Selkäkirurgiyhdistys ry


Yhdistyksen säännöt (PDF)


Historia

Yli kaksi tuhatta vuotta ehti kulua ensimmäisistä tunnetuista selkäkirurgisista toimenpiteistä, ennen kuin Suomeen - yhdistysten luvattuun maahan - syntyi selkäkirurgien oma yhdistys.

Suomen selkäkirurgiyhdistyksen perustamiskokous pidettiin 22.11.2001 Operatiivisten päivien yhteydessä. Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Jyrki Kankare oli kutsunut koolle selkäkirurgiaan keskittyneitä ortopedian ja neurokirurgian taitajia koko maasta. Kokouksessa nimettiin toimikunta, joka valmisteli yhdistyksen perustamissäännöt.  Suomen Selkäkirurgiyhdistys Ry. merkittiin Yhdistysrekisteriin 27.8.2004, perustamiskirjan allekirjoittajina toimivat ortopedit Jyrki Kankare, Teija Lund ja Kimmo Vihtonen sekä neurokirurgit Esa Kotilainen, Timo Kumpulainen ja Juha Pohjola. Tuolloin jäseniä oli 21, nyt jäseniä on jo 99. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain marraskuussa Ortopedian ja traumatologian päivien yhteydessä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan rajoitettuna enintään kahteen peräkkäiseen kauteen.

Selkäkirurgia on sekä ortopedian että neurokirurgian yhteistä aluetta, ja paikallinen osaaminen ratkaisee, miten työkenttä näiden alojen välillä jakaantuu. Perustamisestaan lähtien SSKY:n yhtenä tavoitteena on ollut rakentaa siltoja ja yhdenmukaistaa selkäkirurgisten potilaiden hoitoa erikoisalojen välillä. Tänään yhdistyksen jäsenistöön kuuluukin niin ortopedejä (67.6 %), neurokirurgeja (28.3 %), kuin lastenortopedejä (4.1 %). Varsinaiseksi jäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen sihteerille toimitetun hakemuksen perusteella Suomessa laillistettu, selkäkirurgiaa aktiivisesti tekevä erikoislääkäri, jota kaksi yhdistyksen jäsentä suosittelee.  

Yhdistyksen perustamissääntöihin on kirjattu tavoitteeksi selkäkirurgian erityisosaamisen edistäminen. Yhtenä pitkäjänteisen työn tuloksena Suomessa on vuodesta 2022 lähtien voinut suorittaa kahden vuoden mittaisen selkäkirurgian yliopistollisen lisäkoulutusohjelman. Ensimmäisten kahden vuoden aikana jo yli kymmenen kollegaa on suorittanut koulutuksen hyväksytysti ja aktiivisessa koulutuksessa on useita kollegoita. Tavoitteena on edelleen kehittää ja monipuolistaa lisäkoulutusta yhteistyössä molempien alojen kanssa.   

SSKY:n toisena tavoitteena on ollut kehittää kansallinen selkäkirurgian laaturekisteri. Aktiivinen kehitystyö alkoi 2015 ja rekisteri otettiin käyttöön TYKS:ssa, K-SKS:ssa ja HUS:n Töölön sairaalassa 2016. Vähitellen lähes kaikki selkäkirurgisia toimenpiteitä tekevät julkiset ja osittain yksityisetkin sairaalat on saatu mukaan ja tällä hetkellä yli 90 % kaikista Suomessa tehdyistä selkärankaan kohdistuvista toimenpiteistä saadaan rekisteröityä. Toimenpiteen suorittanut kirurgi täyttää osaltaan toimenpiteen ja primaarin osastohoidon tiedot. Potilailta kerätään oire-, kipu ja elämänlaatukyselyt rakenteisesti ennen leikkausta ja 10 vuoden ajalta leikkauksen jälkeen. Rekisteri mahdollistaa valtakunnallisen hoitotulosten vertailun, hoitokäytäntöjen yhtenäistämisen ja parhaimmillaan hoidon laadun ja kustannustehokkuuden parantamisen. Rekisteridataa käytetään myös tutkimukseen ja yhdistys onkin perustanut rekisteritutkimuksen ohjausryhmän tutkimushankkeiden koordinoimiseksi. 1.1.2023 selkärekisterimme siirtyi Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella THL:n rekisterinpidolliselle vastuulle, mikä vahvistaa edelleen sekä rekisterin asemaa, että sen täyttämisen tärkeyttä. Yhdistyksessämme onkin lanseerattu slogan: ”Tee leikkauksesi loppuun, täytä rekisteri”.   

SSKY pääsi 2016 kansainvälisen Eurospinen European Spine Societies Advisory Boardin (EuSSAB) pysyväisjäseneksi. Yhdistyksellämme on jäsenyyden myötä hyvät kansainväliset yhteydet ja vaikutusmahdollisuudet ja se osallistuukin aktiivisesti Eurospinen toimintaan. 

SSKY järjestää lisäksi koulutuksia ja tapahtumia. Vuosittain Ortopedian ja traumatologian päivien yhteydessä järjestetään selkäkirurgiaan painottuva SSKY:n oma sessio. SSKY:n kevätpäivät on järjestetty vuodesta 2009 lähtien kahden vuoden välein ja se on muodostunut yhdistyksen suosituksi päätapahtumaksi. Yhdistyksen toiminta on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana sekä koulutuksen, rekisterin että tutkimuksen suhteen, minkä vuoksi viimeisimmässä vuosikokouksessamme päätettiinkin, että kevätpäivät järjestetään vuodesta 2025 eteenpäin vuosittain.  Yhdistyksen toiminta on hyvin aktiivista, kiitos jäsenille!

 

SSKY kevätkokous Kuopio 2023