Selkäkirurgian lisäkoulutusohjelma

Selkäkirurgian lisäkoulutusohjelmaan voi hakea ortopedian ja traumatologian sekä neurokirurgian erikoislääkärit. Lisäkoulutusohjelman kesto on kaksi vuotta, ja se suoritetaan yliopistosairaalan selkäkirurgisissa yksiköissä ml. ortopedian, neurokirurgian ja lastenortopedian yksiköt. Koulutuksen aikana on saavutettava lisäkoulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuvatut osaamistavoitteet.

Selkäkirurgian lisäkoulutusohjelman voi suorittaa Helsingin, Turun, Tampereen, Kuopion ja Oulun Yliopistoissa. Koulutukseen voidaan hyväksyä enintään 6 kuukauden palvelu ulkomaisessa selkäkirurgian yksikössä, mutta tästä on sovittava etukäteen koulutuksen vastuuhenkilön kanssa. Neurokirurgitaustaiselle erikoislääkärille suositellaan vähintään 6 kuukauden jaksoa yliopistosairaalan selkäortopedisessa yksikössä ja ortopeditaustaiselle erikoislääkärille 6 kuukauden jaksoa neurokirurgisessa selkäyksikössä.

Kahden vuoden käytännön koulutuksen lisäksi lisäkoulutusohjelman hyväksytyn suorittamisen edellytyksenä on vähintään 60 tuntia teoriakoulutusta, sekä loppukuulustelun suorittaminen hyväksytysti.  Teoriakoulutukseen osallistuminen on osoitettava erillisillä todistuksilla, joiden tulee sisältää osallistujan nimi, kurssin ajankohta ja tuntimäärä. Teoriakoulutusta hankintaan osallistumalla Suomen Selkäkirurgiyhdistyksen, Ortopedian ja traumatologian/Neurokirurgian päivien selkäkoulutuksiin sekä ulkomailla esimerkiksi Eurospine, Global Spine, North American Spine Society (NASS), Scoliosis Research Society (SRS) ja Nordic Spinal Deformity Society (NSDS) -kokouksiin.

Lisäkoulutusohjelman loppukuulustelu on kahden tentaattorin pitämä suullinen kuulustelu, jonka suorittaminen sovitaan koulutuksen vastuuhenkilön kanssa. 

Erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien opinto-opas

Koulutusohjelman osaamistavoitteet

Selkäkirurgian lisäkoulutusohjelman hyväksyttävästi suorittaneella ortopedilla tai neurokirurgilla on laaja tietämys selkäpotilaan hoidosta, leikkausindikaatioista, leikkaustekniikoista ja jälkihoidosta, sekä selkäongelmien jälkitilojen hoidosta.

Koulutusohjelman hyväksyttävästi suorittanut hallitsee seuraavat asiat: Selkäydinkanavaa ja/tai hermojuuria ahtauttavien sairauksien hoitoindikaatiot ja menetelmät koko rangan alueella

Selkärangan eri tasojen murtumien konservatiivinen ja operatiivinen hoito

Selän deformiteettikirurgian hoidon indikaatiot ja perusleikkaustekniikat eri ikäkausina

Lasten ja nuorten selän ongelmien erityispiirteet, mukaan lukien kehitysvammaisten ja neuro-ortopedisten potilaiden selkäongelmat. 

Selkärangan kasvainten hoidon indikaatiot ja perustekniikat 

Moniammatillinen selkäkipupotilaiden hoidon suunnittelu ja toteutus 

Tulehduksellisten selkäsairauksien erityispiirteiden hallinta ja moniammatillinen hoito

Leikkausmikroskoopin, exoskoopin ja endoskoopin käytön hallitseminen